çalışkanlık gösteren tekmil firmaların kesim ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin küsurat kişi kuruluşsına paralel olarak oluşturulan pres nüshası da artmaktadır. Artan pres…