Etkinlik gösteren umum firmaların dal ve kategorik olarak bir arada toplandığı çatıdır. Türkiye’nin küsurat nüfus mimarisına muvazi olarak açılan pres skorsı da artmaktadır. Artan pres…