Enflasyon riski {düşük: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri bile tedavüldeki reel tıkır arzlarındaki artımtır. Tedavüldeki tıkır yeryüzüının artması güzel orantılı olarak enflasyonu da arttırır.|Temelı web…