Logo nedir? Lafız anlamı olarak nesep muhaliflığı dilimizde amblem olan, bir meselein, faaliyetin, organizasyonun yapkaloriı, anlamını, karakterini sembolize fail şekillerdir. Bir logo dizaynı anlamsal olarak…