Dünyaca ikrar edilmiş meyanştırmalara nazaran, insanoğlu belli bir suhunet ve rutubet aralığında ve necip havalı ortamlarda ak etmektedirler. Bu mesafelik “Konfor Bölgesi” olarak teşhismlanmıştır (rutubet…